Công ty CII mua gần 10,5 triệu cổ phiếu của Công ty NBB (577)

Ngày hôm nay, 24/11/2017. Công ty CII đã báo cáo rằng mua thành công 10.491.617 cổ phiếu NBB để thực hiền quyền mua và cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Được biết trước đó Công ty CII đã nắm giữ 19.204.935 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy, chiếm gần 30.1% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty 577 lưu hành. Như vậy sau khi mua gần 10.5 triệu cổ phiếu NBB. Công ty CII đã tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 29.696.552 cổ phiếu.

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu và 24/11/2017

Công ty CII đang là Chủ đầu tư phân phối các dự án Bất động sản lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó bao gồm: Dự án Thủ Thiêm Lake View; Dự án Marina Bay Thủ Thiêm; Dự án Căn hộ Riverfront Residences.

Báo cáo thay đổi sở hữu

Công ty CII mua cổ phiếu của Công ty 577


Like và Share để cập nhật thông tin mới nhất
20
Công ty CII mua cổ phiếu của Công ty NBB (577)