Đề xuất đánh thuế tài sản đối với nhà ở giá trên 700 triệu đồng của Bộ Tài chính đang khiến đông đảo dư luận quan tâm. Dưới đây là 11 trường hợp nhà đất sẽ được miễn giảm thuế hoàn toàn dù giá trị lớn hơn 700 triệu.

Một là, đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

Hai là, đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề, giáo dục, văn hoá, y tế, môi trường, thể thao.

Ba là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; bệnh binh hạng 1/3; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng.

11 Trường hợp nhà đất miễn thuế tài sản

Bốn là, đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn; cơ sở chữa bệnh xã hội.

Năm là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Sáu là, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

Bảy là, đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử – văn hoá.

Tám là, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội.

Chín là, các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Luật Nhà ở.

Mười là, người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế trên 50% giá tính thuế.

Mười một, người nộp thuế có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.


Từ khóa tìm kiếm:

  • 11 loại nhà đất ở VN được miễn giảm thuế?
11 trường hợp nhà đất được miễn thuế tài sản
Summary
Review Date
Reviewed Item
11 trường hợp nhà đất được miễn thuế tài sản
Author Rating
51star1star1star1star1star